Forberedelsene til landsmøtet er godt i gang. Etter gode diskusjoner i forbunds- og landsstyret, er forslagene til endringer i vedtekter og handlingsprogram ferdigbehandlet frem til landsmøtet i mai. Innstillingene har blitt sendt ut til alle avdelinger, så de tillitsvalgte har god tid til forberedelser.

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og vårt fremste politiske verksted. Det er landsmøtet som bestemmer veien videre. Her skal over 200 delegater fra hele landet og alle forbundets bransjer møtes til gode debatter. Disse skal meisle ut vårt politiske program som skal møte de utfordringer dagens arbeidsfolk står overfor.

På denne siden vil du finne all relevant informasjon og dokumenter før landsmøte og under selve landsmøte.