Medlemskap i Norsk Arbeidsmandsforbund

Svar på spørsmål om hva medlemskap i en fagforening innebærer

Jeg har byttet yrke. Hva gjør jeg med medlemskapet?

Gi oss beskjed så hjelper vi deg med overføring til et LO – forbund som er tilpasset ditt nye yrke.

Innenfor LO er det 24 forbund som organiserer ulike yrkesgrupper. De aller fleste fag og bransjer er representert i dette fellesskapet. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss dersom du bytter jobb, og vi sørger for å få overført deg til rett forbund. Da beholder du sammenhengende ansiennitet i LO, noe som kan bli av betydning på flere områder i et langt yrkesliv.

10. august 2016|

Jeg har flyttet/byttet navn/byttet arbeidsgiver/fått ny telefon og e – postadresse. Hva gjør jeg?

Det er viktig at du gir beskjed til Norsk Arbeidsmandsforbund hvis du bytter arbeidsgiver, får ny telefon og/eller e – postadresse.

Det er viktig at medlemskapet blir opprettholdt, både med tanke på forsikringene dine og hjelp og støtte i ditt arbeidsforhold. Dersom du bytter arbeidsgiver eller noe annet av det som er nevnt over, må du så snart som mulig endre opplysninger på «Min side» eller ring forbundet. Du kommer inn på «Min side» her.

Vi får ikke vite om slike endringer , hvis ikke du selv gir beskjed. Uten melding fra deg sitter vi med mangelfull informasjon om ditt medlemskap. Det er derfor meget viktig at dette holdes oppdatert!

10. august 2016|

Må arbeidsgiver vite at jeg er medlem?

Nei! Medlemskap i en fagforening og fagforbund er en privatsak.

Arbeidsgiveren har i utgangspunktet ikke krav på å få vite hvem som er medlem i en fagforening. Men i bedrifter der det blir trukket fagforeningskontingent direkte fra lønnen (trekkavtaler) og i bedrifter med tariffavtale, er det vanlig at medlemslistene er tilgjengelige. Men i utgangspunktet er dette en privatsak og i bedrifter av litt mer «turbulent karakter» kan det være greit å ha dette for seg selv.

10. august 2016|

Hva koster det å være medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund?

I utgangspunktet er medlemskontingenten 1,6 prosent av all brutto lønn. I tillegg må medlemmer betale kr. 62,- pr. mnd for obligatorisk Help advokatforsikring.

De fleste organisasjoner i Norge driftes av medlemskontingenten. Slik er det også med Norsk Arbeidsmandsforbund. Du betaler i utgangspunktet 1,6 prosent av alt det du tjener, inkludert feriepengene dine. MEN inkludert i kontingenten er hjelp og eventuell juridisk bistand i arbeidsforholdet, utallige fordeler i tariffavtalen og tre forsikringer fra Sparebank 1(Kollektiv hjem, fritid/ulykkesforsikring og grunnforsikring).

Kollektiv hjem – forsikringen er Norges beste innbo og løsøreforsikring. Som LO – medlem kan du si opp andre innboforsikringer du eventuelt måtte ha. Du kan også få gode priser/vilkår på både bank og andre typer forsikringer gjennom LO – favør medlemsprogram i Sparebank 1.

Samtidig så får du et fradrag på skatten. Maksimalt fradrag for inntektsåret 2021 er på kr 3850. For inntektsåret 2022 er maksimalt fagforeningsfradrag på kr. 5800. Kostnaden ved å være

10. august 2016|

Hvorfor er det viktig å være organisert?

Som enkeltpersoner i arbeidslivet har vi liten eller ingen påvirkningskraft i vår egen arbeidshverdag og er prisgitt arbeidsgiverens velvilje til enhver tid. I et fellesskap står vi sammen for et godt arbeidsliv for alle parter!

Det er tøft å stå alene. Det private arbeidslivet er utsatt for økende konkurranse av forskjellig karakter og dette gjør det vanskelig for enkeltpersoner å påvirke – på egenhånd. Ved å stå sammen med mange andre innenfor samme bransje og yrkesgruppe stiller vi alltid MYE sterkere. Vi har alltid med oss støttespillere i form av tillitsvalgte, tariffavtaler, et fungerende ansiennitetsprinsipp og LO-familien med sine innarbeidede rettigheter!

10. august 2016|

Hva er en fagforening?

«En fagforening er flere arbeidstakere innenfor samme yrkesgruppe eller fag som velger å stå sammen i en sammenslutning. Denne sammenslutningen har som formål å ivareta arbeidstakernes interesser ovenfor arbeidsgiveren»

Fagforeningene oppsto under den industrielle revolusjon (i Norge fra ca. 1850) og sikrer gjennomslag og styrke for den enkelte organiserte arbeidstaker. Gjennom kollektive avtaler om lønns- og arbeidsvilkår(tariffavtaler) har organiserte arbeidstakere en unik forhandlingsrett og reell innflytelse på sin egen arbeidsplass. «Fagbevegelsen» som summen av fagforeningene kalles, har i 150 år vært en pådriver for å løfte og sikre tilværelsen og velferden for arbeidsfolk.

10. august 2016|