Nei! Medlemskap i en fagforening og fagforbund er en privatsak.

Arbeidsgiveren har i utgangspunktet ikke krav på å få vite hvem som er medlem i en fagforening. Men i bedrifter der det blir trukket fagforeningskontingent direkte fra lønnen (trekkavtaler) og i bedrifter med tariffavtale, er det vanlig at medlemslistene er tilgjengelige. Men i utgangspunktet er dette en privatsak og i bedrifter av litt mer «turbulent karakter» kan det være greit å ha dette for seg selv.