Som enkeltpersoner i arbeidslivet har vi liten eller ingen påvirkningskraft i vår egen arbeidshverdag og er prisgitt arbeidsgiverens velvilje til enhver tid. I et fellesskap står vi sammen for et godt arbeidsliv for alle parter!

Det er tøft å stå alene. Det private arbeidslivet er utsatt for økende konkurranse av forskjellig karakter og dette gjør det vanskelig for enkeltpersoner å påvirke – på egenhånd. Ved å stå sammen med mange andre innenfor samme bransje og yrkesgruppe stiller vi alltid MYE sterkere. Vi har alltid med oss støttespillere i form av tillitsvalgte, tariffavtaler, et fungerende ansiennitetsprinsipp og LO-familien med sine innarbeidede rettigheter!