Det er viktig at du gir beskjed til Norsk Arbeidsmandsforbund hvis du bytter arbeidsgiver, får ny telefon og/eller e – postadresse.

Det er viktig at medlemskapet blir opprettholdt, både med tanke på forsikringene dine og hjelp og støtte i ditt arbeidsforhold. Dersom du bytter arbeidsgiver eller noe annet av det som er nevnt over, må du så snart som mulig endre opplysninger på «Min side» eller ring forbundet. Du kommer inn på «Min side» her.

Vi får ikke vite om slike endringer , hvis ikke du selv gir beskjed. Uten melding fra deg sitter vi med mangelfull informasjon om ditt medlemskap. Det er derfor meget viktig at dette holdes oppdatert!