«En fagforening er flere arbeidstakere innenfor samme yrkesgruppe eller fag som velger å stå sammen i en sammenslutning. Denne sammenslutningen har som formål å ivareta arbeidstakernes interesser ovenfor arbeidsgiveren»

Fagforeningene oppsto under den industrielle revolusjon (i Norge fra ca. 1850) og sikrer gjennomslag og styrke for den enkelte organiserte arbeidstaker. Gjennom kollektive avtaler om lønns- og arbeidsvilkår(tariffavtaler) har organiserte arbeidstakere en unik forhandlingsrett og reell innflytelse på sin egen arbeidsplass. «Fagbevegelsen» som summen av fagforeningene kalles, har i 150 år vært en pådriver for å løfte og sikre tilværelsen og velferden for arbeidsfolk.