I utgangspunktet er medlemskontingenten 1,6 prosent av all brutto lønn. I tillegg må medlemmer betale kr. 62,- pr. mnd for obligatorisk Help advokatforsikring.

De fleste organisasjoner i Norge driftes av medlemskontingenten. Slik er det også med Norsk Arbeidsmandsforbund. Du betaler i utgangspunktet 1,6 prosent av alt det du tjener, inkludert feriepengene dine. MEN inkludert i kontingenten er hjelp og eventuell juridisk bistand i arbeidsforholdet, utallige fordeler i tariffavtalen og tre forsikringer fra Sparebank 1(Kollektiv hjem, fritid/ulykkesforsikring og grunnforsikring).

Kollektiv hjem – forsikringen er Norges beste innbo og løsøreforsikring. Som LO – medlem kan du si opp andre innboforsikringer du eventuelt måtte ha. Du kan også få gode priser/vilkår på både bank og andre typer forsikringer gjennom LO – favør medlemsprogram i Sparebank 1.

Samtidig så får du et fradrag på skatten. Maksimalt fradrag for inntektsåret 2021 er på kr 3850. For inntektsåret 2022 er maksimalt fagforeningsfradrag på kr. 5800. Kostnaden ved å være medlem er i praksis minimal!