About Avd3

This author has not yet filled in any details.
So far Avd3 has created 55 blog entries.

LO favør – informasjon for de som har økonomiske bekymringer som følge av Corona-viruset

De alvorlige konsekvensene av koronaviruset vil prege hverdagen til folk og bedrifter i Norge i lang tid fremover. Mange er bekymret for hvordan de kommende ukene og månedene vil påvirke privatøkonomien. LO og SpareBank 1 har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner gjennom LOfavør.

Det er fortsatt altfor tidlig å si noe om hvor lenge den pågående krisen vil vare, eller hvor store følger den vil gi. Men at situasjonen er svært dramatisk, både for enkeltmennesker og for samfunnet, er det liten tvil om. Regjeringen har nå iverksatt de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Skoler og barnehager stenges, folk bes om å holde seg hjemme fra jobb, arrangementer avlyses, reiser avbestilles og bedrifter må permittere ansatte. Dette vil påvirke manges privatøkonomi, sier Terje O. Olsson i LOs ledelse.

Klare til å bistå medlemmene

Vi er klar over at en krise kan skape forbigående utfordringer

17. mars 2020|

Årsmøte NAF Avd 3 avlyst

NAF Avd 3 Møre og Romsdal må dessverre AVLYSE avdelingens årsmøte og årsmøtekurs som skulle vært avholdt lørdag 28. – 29. mars 2020 i Ålesund.

Med bakgrunn i den pågående situasjonen rundt Corona-viruset (Covid-19) har forbundsledelsen besluttet at forbundet og alle dets avdelinger skal utsette alle kurs, konferanser og samlinger i forbundets regi inntil videre.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i anbefalinger fra helsemyndighetene. Dette gjøres etter et føre var prinsipp for å begrense smitte- og sykdomstilfeller.

Les mer her: https://arbeidsmandsforbundet.no/informasjon-om-koronavirus/

12. mars 2020|

LO Stat innstiller alle kurs og konferanser

For distriktet Trøndelag og Møre og Romsdal betyr dette at følgende tre arrangementer innstilles inntil videre:

2. april
Kurs i tariffoppgjør i staten, Scandic Bakklandet

21. – 23. april
Temakurs for fylkesutvalgene, Dombås Hotel

27. april
Konferanse om totalberedskap og tillitsreform, Bruket kulturhus

Det arbeides med å finne nye tidspunkter for samtlige arrangementer, her vil tariffkurset prioriteres først.

12. mars 2020|

LOs Sommerpatrulje i Møre og Romsdal

Påmelding til årets Sommerpatrulje i Møre og Romsdal er åpnet!
Vi håper at så mange unge medlemmer som mulig blir med oss på en fantastisk uke med patrulje.
Du trenger ingen erfaring for å delta på patruljen, da det vil bli avholdt kurs i forkant.

Har du spørsmål om patruljen kan du ta kontakt med LOs ungdomssekretær Iselin Blakkestad, iselin.blakkestad@lo.no

 

Påmelding her.

10. mars 2020|

Ungdomskurs

Sted: Scandic Kirkenes
Dato: 8. – 10. mai 2020
Påmeldingsfrist: 3. april 2020

Dette er kurset for deg som er medlem og under 35 år og som ikke har gjennomført ungdomskurset tidligere ( med unntak av medlemmer i det sentrale ungdomsutvalget). Det er et forlenget introkurs for ungdom, og vil i år finne sted i vakre Kirkenes!
På kurset vil følgende tema gjennomgås: Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, forhandlinger, påvirkning og Norsk Arbeidsmandsforbund sin struktur.

Påmelding via: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/norsk-arbeidsmandsforbund—ungdomskurs/348938/kurs

24. februar 2020|

Overenskomstkurs Maskin

Dato: 6. – 8. mai 2020

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Målgruppe: Tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

 

Kursinnhold:
• Overenskomstens oppbygning og innhold
• Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
• Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør

Påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf—kurs-ianleggsoverenskomsten-for-maskinentreprenorer/348434/kurs

Frist: 27. mars 2020

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk
Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt
arbeidsfortjeneste.

21. februar 2020|

Grunnskolering – Grunnkurs Organisasjon og verving

Sted: Thon Hotell Høyer, Skien
Dato: 20. – 24. april 2020
Påmeldingsfrist: 9. mars 2020

På vår grunnskolering vil du få kjennskap til: Lover og regler i arbeidslivet, hovedavtalen, overenskomster, Norsk Arbeidsmandsforbunds organisasjon, verving og forhandlinger. Temaene i grunnskoleringen er slått sammen til to ukeskurs. Kursene går da på utvalgte steder fra mandag til fredag. Reise og tapt arbeidsfortjeneste dekkes i sin helhet for medlemmer i tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund. De to grunnskoleringskursene må ikke tas i noen bestemt rekkefølge.

Mer info og påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf-grunnkurs-organisasjon-og-verving/329853/kurs

18. februar 2020|

LO Stat inviterer til kurset Tariffoppgjør i Staten

Sted: Scandic Bakklandet, Trondheim

Dato: Torsdag 2. april 2020 kl. 10 – kl. 16

Målgruppe: Tillitsvalgte i staten

 

Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem partene er og hva de forhandler om, krav, og hvordan lønna vår reguleres.

Innleder: Lars Buenget Børseth, LO Stat.

 

Påmelding innen 5. mars 2020 her

13. februar 2020|