Sted: Scandic Bakklandet, Trondheim

Dato: Torsdag 2. april 2020 kl. 10 – kl. 16

Målgruppe: Tillitsvalgte i staten

 

Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem partene er og hva de forhandler om, krav, og hvordan lønna vår reguleres.

Innleder: Lars Buenget Børseth, LO Stat.

 

Påmelding innen 5. mars 2020 her