Dato: 6. – 8. mai 2020

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Målgruppe: Tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

 

Kursinnhold:
• Overenskomstens oppbygning og innhold
• Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
• Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør

Påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf—kurs-ianleggsoverenskomsten-for-maskinentreprenorer/348434/kurs

Frist: 27. mars 2020

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk
Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt
arbeidsfortjeneste.