Oppdatert 25.03.2020

Med bakgrunn i den pågående situasjonen rundt koronaviruset (Covid-19) har forbundsledelsen besluttet at forbundet og alle dets avdelinger skal utsette alle kurs, konferanser og samlinger i forbundets regi. Dette vil også gjelde avdelingenes årsmøter. Forbundet kommer tilbake til datoer for tarifforhandlinger når dette er avklart.

Medlemmer som blir 100% permittert har krav på kontingentfritak i 3 måneder. Skjema for permitterte

Alle samlinger i regi av forbundet vil foreløpig innstilles til utgangen av august 2020.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i anbefalinger fra helsemyndighetene. Dette gjøres etter et føre var prinsipp for å begrense smitte- og sykdomstilfeller.

Norsk Arbeidsmandsforbund anbefaler til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir (forebygging, mistanke om smitte, reise etc).

Forbundsledelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund vil følge utviklingen tett og fortløpende vurdere eventuelle tiltak knyttet til smitteutviklingen av koronavirus.

Permitteringer

Koronaviruset kan gi ulike driftsforstyrrelser og mulig grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes. Forbundet har mottatt flere henvendelser om råd og veiledning i forbindelse med dette.

Skjema for permitterte

Det må alltid vurderes konkret om det foreligger saklig grunnlag for permittering. Reglene for når man kan permittere finner vi i Hovedavtalen, som regulerer de grunnleggende spillereglene mellom arbeidslivets parter. Her kan du lese med om permitteringer.

Nyttige linker

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus

Helsenorge

Informasjon og materiell fra Helsedirektoratet

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Informasjon om LOfavør reiseforsikring