NAF Avd 3 Møre og Romsdal må dessverre AVLYSE avdelingens årsmøte og årsmøtekurs som skulle vært avholdt lørdag 28. – 29. mars 2020 i Ålesund.

Med bakgrunn i den pågående situasjonen rundt Corona-viruset (Covid-19) har forbundsledelsen besluttet at forbundet og alle dets avdelinger skal utsette alle kurs, konferanser og samlinger i forbundets regi inntil videre.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i anbefalinger fra helsemyndighetene. Dette gjøres etter et føre var prinsipp for å begrense smitte- og sykdomstilfeller.

Les mer her: https://arbeidsmandsforbundet.no/informasjon-om-koronavirus/