Sted: Thon Hotell Høyer, Skien
Dato: 20. – 24. april 2020
Påmeldingsfrist: 9. mars 2020

På vår grunnskolering vil du få kjennskap til: Lover og regler i arbeidslivet, hovedavtalen, overenskomster, Norsk Arbeidsmandsforbunds organisasjon, verving og forhandlinger. Temaene i grunnskoleringen er slått sammen til to ukeskurs. Kursene går da på utvalgte steder fra mandag til fredag. Reise og tapt arbeidsfortjeneste dekkes i sin helhet for medlemmer i tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund. De to grunnskoleringskursene må ikke tas i noen bestemt rekkefølge.

Mer info og påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf-grunnkurs-organisasjon-og-verving/329853/kurs