Anita har ordet

This content has been archived. It may no longer be relevant

Statsbudsjettet: -Et fornuftig budsjett i en vanskelig tid

I - Jeg har ikke lest budsjettforslaget i detalj, men overordnet er det et godt budsjett, som er preget av trygghet og rettferdig fordeling. Vi lever i en tid med krig i Europa, høye strømpriser, økte matpriser og inflasjon, så det er viktig at man ser helheten i innretningen på budsjettframlegget for 2023,

6. oktober 2022|

Mineralnæringen – en bærebjelke i det grønne skiftet

  Innlegget er først publisert i Bergspalten Gjenvinning av metaller og mineraler bør i størst mulig grad foregå i Norge. Noe som igjen vil skape nye framtidsrettede arbeidsplasser og økt vekst i distriktene. Norsk mineralnæring er en viktig distriktsnæring som gjennom utvinning og videreforedling av mineraler gir grunnlag for økt verdiskapning i distriktene og kommunene.

5. september 2022|

Endelig ny regjering

I Endelig! Etter åtte lange år med Høyre-regjering har folk fått nok og vinden har snudd. År med økte forskjeller, privatisering og sentralisering var spikeren i kista for Erna Solbergs regjering. Valgresultatet viser tydelig at folk er klare for en regjering som tar landet i en mer rettferdig retning. Fagbevegelsens gjorde en stor

11. oktober 2021|

Vi trenger en ny regjering

Først publisert i fagbladet Arbeidsmanden. Enda en digital 1.mai er over og til tross for at vi ikke hadde mulighet å møtes på gater og torg, har vi stått sammen også i år. Vi skal være stolte av å tilhøre en av verdens sterkeste fagbevegelser. LO har nå over 970.000 medlemmer og representerer

14. mai 2021|