This content has been archived. It may no longer be relevant

I

Endelig! Etter åtte lange år med Høyre-regjering har folk fått nok og vinden har snudd. År med økte forskjeller, privatisering og sentralisering var spikeren i kista for Erna Solbergs regjering.

Valgresultatet viser tydelig at folk er klare for en regjering som tar landet i en mer rettferdig retning.
Fagbevegelsens gjorde en stor mobilisering i valgkampen og innsatsen ble belønnet. Ved starten av valgkampen hadde Arbeiderpartiet en oppslutning på 30 prosent blant LO-medlemmene, men landet på 40 prosent på valgdagen. Jeg vil rette en stor takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har stått på i valgkampen og sørget for at vi får en ny regjering!

Få av oss hadde trudd at vi skulle leve under strikte smittvernsrestriksjoner over så lang tid og vi har ventet lenge på at Norge skulle gjenåpnes. Pandemien har økt forskjellene i Norge, mange har vært eller er permitterte, og det har vært utfordrende å drive fagforeningsarbeid uten å kunne møtes eller besøke arbeidsplasser. Nå ser det endelig ut som at det snur. Koronapandemien er ikke over, men vi har kommet et godt stykke på veien. Nå kan vi igjen planlegge for å møtes på kurs og konferanser. Godt skolerte tillitsvalgte er vårt viktigste verktøy i kampen for et seriøst arbeidsliv og viktigheten av å kunne møtes fysisk kan ikke understrekes nok.

Det var trist å motta nyheten at mineralselskapet Aurubis sier opp intensjonsavtalen om å kjøpe kobber fra Nussirgruva i Repparfjord i Hammerfest. Ikke bare står hundretalls av arbeidsplasser på spill, mineralnæringen er også en forutsetning i utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi. For eksempel trenger en elektrisk bil tre ganger så mye kobber som en tilsvarende konvensjonell bil. En vindmøllepark på 1.000 megawatt trenger 1.500 tonn kobber, 600 tonn sjeldne jordmetaller, 100.000 tonn stål, 1.000 tonn aluminium, samt sink og molybden. Det er derfor et stort behov for å finne og utvikle nye mineralforekomster for å sikre velstandsutviklingen og overgangen til et grønnere samfunn.

Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Europa bruker 20 prosent av verdens mineraler, men tar ut 2-3 prosent selv. Norge sitter dermed i en risikofylt råvareposisjon, og satsing på egen utvinning er derfor svært viktig.

Jeg vil avslutte med å ønske Frode Engen velkommen som ny forbundssekretær. Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at vår kjære kollega og forbundssekretær Steinar Rindhølen omkom i en ulykke med en minigravemaskin i mai. Steinar hadde ansvar for anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, en av de største overenskomstene i forbundet. På et ekstraordinært landsstyremøte i september ble Frode Engen fra avdeling 5 Innlandet enstemmig valgt til ny forbundssekretær. Frode har mange verv bak seg i forbundet. Han har sittet i forbundsstyret, i tariffrådet og i bransjerådet for maskin, i LOs representantskap og som leder for Arbeidsmandsforbundets avdeling 5 Innlandet. Jeg er overbevist om at han kommer gjøre en god jobb for arbeidsfolk!

Anita Johansen,
forbundsleder