This content has been archived. It may no longer be relevant

Først publisert i fagbladet Arbeidsmanden.

Enda en digital 1.mai er over og til tross for at vi ikke hadde mulighet å møtes på gater og torg, har vi stått sammen også i år. Vi skal være stolte av å tilhøre en av verdens sterkeste fagbevegelser. LO har nå over 970.000 medlemmer og representerer hele det norske arbeidslivet. Det gir oss styrke! Men vår styrke er helt avhengig av at vi står sammen og at vi er mange. Det å verve nye medlemmer og skolere flere tillitsvalgte er avgjørende for at vi skal fortsette å ha en sterk fagbevegelse i Norge. Den jobben har vi alle et felles ansvar for.

Det er styrken i å være mange som gjør at vi kan dra i land lønnsoppgjør med gode resultater for våre medlemmer. Nå er mellomoppgjøret i havn og jeg er fornøyd med at løsningen kom så nærme 2,8 prosent, som var vårt krav. Vi kunne ikke lamme hele landet midt i en pandemi for å streike om 30 øre. Det ville vært uansvarlig. Selv om jeg kunne ønsket mer til de lavlønte, er jeg fornøyd med å ha fått på plass et lavlønnstillegg også i årets lønnsoppgjør. Det var en av de store kampsakene under forhandlingene og det var ikke gitt at vi skulle få gjennomslag. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet. Uten det ville yrkesgrupper som renholdere og vektere i typisk tunge og dårlig betalte jobber, ha sakket enda mer akterut enn de allerede har gjort.

Til høsten står vi foran et viktig veivalg. Det kommende Stortingsvalget er viktigere enn på lenge. Valget blir en strid om hva slags arbeidsliv vi skal ha. Om forskjeller, arbeidsliv og solidaritet. Dette valget handler rett og slett om hva slags samfunn Norge skal være. Arven etter Erna er økte forskjeller og dårligere vilkår for arbeidsfolk. De har hørt en politikk med skattekutt til de som har mest, og strammet inn for de som trenger hjelp fra fellesskapet. Vi har en stor ryddejobb foran oss.

Korona-pandemien har gjort det enda tydeligere at Høyre-regjeringen ikke er en regjering for arbeidsfolk. De tiltak som er blitt gjennomført er langt fra det som regjeringen først la på bordet. Fagbevegelsen har sammen med de rødgrønne partiene fått gjennom flere av våre krav. Permitteringstiden har blitt forlenget og de som mistet jobben eller har blitt permittert har fått beholde mer av sin inntekt. Vi har kjempet fram at foreldre skal kunne være hjemme med ungene sine, og at ordningene skal gjelde så lenge krisen pågår. Det er tydelig at vi trenger en ny regjering for arbeidsfolk for å gjenreise norske arbeidsplasser og næringsliv etter pandemien.

Det er tydelig at vi trenger en ny regjering for arbeidsfolk for å gjenreise norske arbeidsplasser og næringsliv etter pandemien.

Høyre-regjeringen har sørget for stor usikkerhet for dem som har blitt rammet hardest av krisen. Jeg vil takke våre tillitsvalgte rundt omkring i landet. Som har stått på for å gi trygghet til våre medlemmer i en utrygg situasjon. Den jobben står det stor respekt av. Dere er ryggraden i fagbevegelsen og uten dere er vi ingenting.

Med all usikkerhet rundt vaksiner og mutasjoner kan vi med sikkerhet si at vi ikke kan drive valgkamp slik vi har gjort tidligere år. Derfor har vi lagt opp til en digital valgkamp i år. Ettersom vi ikke kan stå på stand å møte velgere eller besøke arbeidsplasser, er det enda viktigere at vi oppfordrer folk vi møter til å bruke stemmeretten sin og ikke la andre bestemme. Vi kan kanskje ikke stå på stand og dele ut flyers, men vi kan delta i diskusjoner på sosiale medier eller dele gode avisoppslag med kolleger, venner og bekjente. Forbundet og LO planlegger flere arrangement for våre medlemmer i valgkampen – følg med på hjemmesiden for mer informasjon.

Anita Johansen,
Forbundsleder