Alt om vekterstreiken 2020

Forside/Lønn og arbeidsforhold/Alt om vekterstreiken 2020

Vekteroverenskomsten – Innkalling til Riksmekleren

I

I medhold av arbeidstvistloven § 30 tredje ledd innkalles Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel til gjenopptakelse av meklingen for vekteroverenskomsten fredag 16. oktober kl. 10.00. Partene har plikt til å møte.

7. oktober 2020|

Urent spill fra arbeidsgiverne i vekterstreiken

Foto: Simen Strømme

Pressemelding 06.10.2020

I snart tre uker har over 1100 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, streiket for anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Norsk Arbeidsmandsforbund får inn flere rapporter om omdisponering av vektere, slik at arbeidet til streikende vektere blir utført av vektere som ikke er tatt ut i streik. Lokale ledere hevder overfor ansatte at det finnes dispensasjoner som tillater dette.

6. oktober 2020|