Opprinnelig startet forhandlingene 10. mars, men ble satt på pause 13. mars på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

Avklarte datoer for tariffoppgjøret 2020: 

Vakt Streik
LO stat 1-15.september, mekling 23. september – 14.oktober 
Miljøoverenskomsten  2-3. september, mekling 24-25. september
Maskin 8-9. september, pause til 28. september 
Skianlegg Utsatt
Private anlegg 22-23. september
Renhold  Utsatt
Fritids- og aktivitetsavtalen Utsatt
Bergindustrien 30. september – 1. oktober
Asfalt- og veivedlikehold  6-7. oktober 
Hustadmarmor 15. oktober
Service & Vedlikehold    Utsatt
Parkering      Utsatt
Store Norske Spitsbergen Grubekompani 28-29. oktober
Fritids- og opplevelseavtalen  Utsatt
Renhold Virke Utsatt
Vaktmester Virke Utsatt
Parkering – Virke Utsatt
Tunnel, bom og bru   Utsatt