Avklarte datoer for tariffoppgjøret 2020: 

Vakt Enighet
LO stat 1-15.september, mekling 23. september – 14.oktober 
Miljøoverenskomsten  2-3. september, mekling 24-25. september
Maskin  8-9. september, pause til 28. september 
Skianlegg 20. november
Private anlegg 22-23. september
Fritids- og aktivitetsavtalen 19. november
Renhold 8.-9. desember
Bergindustrien 30. september – 1. oktober
Asfalt- og veivedlikehold  6-7. oktober 
Hustadmarmor 15.okt
Service & Vedlikehold  NHO 15. desember 
Parkering  NHO  17. desember
Store Norske Spitsbergen Grubekompani  28-29. oktober
Fritids- og opplevelseavtalen  14. desember
Renhold Virke 16. desember 
Vaktmester Virke Utsatt
Parkering – Virke  18. desember
Service og vedlikehold – Virke 17. desember 
Tunnel, bom og bru   Utsatt