This content has been archived. It may no longer be relevant

Avklarte forhandlingsdatoer for tariffoppgjøret 2020: 

Vakt Enighet
LO stat Enighet
Miljøoverenskomsten  Enighet
Maskin  Enighet
Skianlegg Enighet
Private anlegg Enighet
Fritids- og aktivitetsavtalen Enighet
Renhold Enighet
Bergindustrien Enighet
Asfalt- og veivedlikehold  Enighet
Hustadmarmor Enighet
Service & Vedlikehold  NHO Enighet
Parkering  NHO  Enighet
Store Norske Spitsbergen Grubekompani  Enighet
Fritids- og opplevelseavtalen  Enighet
Renhold Virke Enighet
Vaktmester Virke Enighet
Parkering – Virke  Enighet
Service og vedlikehold – Virke Enighet
Tunnel, bom og bru   Enighet