Minstelønn

Her gis det svar om minimumslønn i ulike bransjer

Hva har jeg krav på uten tariffavtale?

Hvis du ikke har tariffavtale er det arbeidsgiveren som innenfor lovverkets rammer i stor grad setter betingelsene.

Bedriften du jobber for har styringsrett som gir arbeidsgiver rett til å lede, fordele arbeid, ansette og si opp arbeidstakere. Denne styringsretten er i Norge begrenset av lovverket som skal beskytte arbeidstakerne som individer i samfunnet. Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å følge det gjeldende lovverket for alle arbeidstakere. Hvis du ikke er organisert er det dette lovverket og arbeidsgiverens oppfølging du må lene deg på.

Du har ingen forhandlingsrett som uorganisert arbeidstaker og prinsipper som ansiennitet og realkompetanse kan du i utgangspunktet ikke regne med. Men du har krav på dette:

 • Skriftlig arbeidsavtale
 • Lønn for utført arbeid bestemt av arbeidsgiver
 • 10,2 prosent feriepenger
 • Ti timers arbeidsdag/ 40 – timers arbeidsuke.
 • 40 prosent overtidstillegg etter ti timers arbeidsdag/40 timers arbeidsuke.
 • Ferie etter ferieloven (4 uker og en dag ferie)
 • Arbeidsplan som beskriver når du skal jobbe (Dersom du jobber
12. august 2016|

Hva er tarifflønn?

Det er vanlig å regne alt tariffavtalen gir av utbetalinger og andre goder som tarifflønn.

Tariffavtalene våre har to typer lønnssystemer:

 • Normallønnsoverenskomster: Her skal den faktiske lønnssatsen som står oppført i tariffavtalen/mellomoppgjørsprotokollen utbetales slik det står.
 • Minstelønnsoverenskomster: Her skal lønnssatsene forhandles lokalt på den enkelte bedrift hvert år. Disse forhandlingene baseres på bedriftens økonomiske situasjon, framtidsutsikter og videre. Men det er ikke under noen omstendigheter anledning til å betale en lavere sats enn minstelønnssatsen som står oppført i den gjeldende tariffavtalen.

Tariffavtalene gir deg rett på mange flere fordeler enn bare ren lønnsdannelse:

 • Hjelp og støtte i ditt arbeidsforhold
 • Forhandlingsrett
 • Tillitsvalgte
 • Høyere pensjon
 • Overtidssatsene er høyere enn lovens bestemmelser
 • Velferdspermisjoner med lønn
 • Fødselspermisjon med lønn
 • Godtgjørelse for bevegelige helligdager
 • Lengre ferie
 • Høyere feriepengesats enn det loven gir

Det er naturlig å regne alt inn i begrepet tarifflønn for å få et komplett regnestykke. Selve lønnssatsene blir her bare en del av tarifflønnen.

12. august 2016|

Hva er minstelønnssatsen i min bransje? (Gå til tariffavtale)

I Norge finnes det ingen lovbestemt minstelønn (utenom for noen bransjer der tariffavtalene har blitt allmenngjort).

I det norske arbeidsliv reguleres lønnen etter de inngåtte tariffavtalene i bedriftene og ellers i sammenheng med produktivitet og verdiskapning i den enkelte bransje. Det finnes imidlertid allmenngjorte tariffavtaler i noen få bransjer. Allmenngjøring betyr i praksis at deler av tariffavtalen har blitt omgjort til norsk lov og gjelder for alle innenfor de allmenngjorte bransjene (Se under punktet «allmenngjøring» for ytterligere informasjon)

12. august 2016|

Hva har jeg krav på uten tariffavtale?

Hvis du ikke har tariffavtale er det arbeidsgiveren som innenfor lovverkets rammer i stor grad setter betingelsene.

Bedriften du jobber for har styringsrett som gir arbeidsgiver rett til å lede, fordele arbeid, ansette og si opp arbeidstakere. Denne styringsretten er i Norge begrenset av lovverket som skal beskytte arbeidstakerne som individer i samfunnet. Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å følge det gjeldende lovverket for alle arbeidstakere. Hvis du ikke er organisert er det dette lovverket og arbeidsgiverens oppfølging du må lene deg på.

Du har ingen forhandlingsrett som uorganisert arbeidstaker og prinsipper som ansiennitet og realkompetanse kan du i utgangspunktet ikke regne med. Men du har krav på dette:

 • Skriftlig arbeidsavtale
 • Lønn for utført arbeid bestemt av arbeidsgiver
 • 10,2 prosent feriepenger
 • Ti timers arbeidsdag/ 40 – timers arbeidsuke.
 • 40 prosent overtidstillegg etter ti timers arbeidsdag/40 timers arbeidsuke.
 • Ferie etter ferieloven (4 uker og en dag ferie)
 • Arbeidsplan som beskriver når du skal jobbe (Dersom du jobber
11. august 2016|

Hva er tarifflønn?

Det er vanlig å regne alt tariffavtalen gir av utbetalinger og andre goder som tarifflønn.

Tariffavtalene våre har to typer lønnssystemer:

 • Normallønnsoverenskomster: Her skal den faktiske lønnssatsen som står oppført i tariffavtalen/mellomoppgjørsprotokollen utbetales slik det står.
 • Minstelønnsoverenskomster: Her skal lønnssatsene forhandles lokalt på den enkelte bedrift hvert år. Disse forhandlingene baseres på bedriftens økonomiske situasjon, framtidsutsikter og videre. Men det er ikke under noen omstendigheter anledning til å betale en lavere sats enn minstelønnssatsen som står oppført i den gjeldende tariffavtalen.

Tariffavtalene gir deg rett på mange flere fordeler enn bare ren lønnsdannelse:

 • Hjelp og støtte i ditt arbeidsforhold
 • Forhandlingsrett
 • Tillitsvalgte
 • Høyere pensjon
 • Overtidssatsene er høyere enn lovens bestemmelser
 • Velferdspermisjoner med lønn
 • Fødselspermisjon med lønn
 • Godtgjørelse for bevegelige helligdager
 • Lengre ferie
 • Høyere feriepengesats enn det loven gir

Det er naturlig å regne alt inn i begrepet tarifflønn for å få et komplett regnestykke. Selve lønnssatsene blir her bare en del av tarifflønnen.

11. august 2016|

Hva er minstelønnssatsen i Norge?

I Norge finnes det ingen lovbestemt minstelønn (utenom for noen bransjer der tariffavtalene har blitt allmenngjort).

I det norske arbeidsliv reguleres lønnen etter de inngåtte tariffavtalene i bedriftene og ellers i sammenheng med produktivitet og verdiskapning i den enkelte bransje. Det finnes imidlertid allmenngjorte tariffavtaler i noen få bransjer. Allmenngjøring betyr i praksis at deler av tariffavtalen har blitt omgjort til norsk lov og gjelder for alle innenfor de allmenngjorte bransjene (Se under punktet allmenngjøring for ytterligere informasjon)

11. august 2016|