Hvis du ikke har tariffavtale er det arbeidsgiveren som innenfor lovverkets rammer i stor grad setter betingelsene.

Bedriften du jobber for har styringsrett som gir arbeidsgiver rett til å lede, fordele arbeid, ansette og si opp arbeidstakere. Denne styringsretten er i Norge begrenset av lovverket som skal beskytte arbeidstakerne som individer i samfunnet. Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å følge det gjeldende lovverket for alle arbeidstakere. Hvis du ikke er organisert er det dette lovverket og arbeidsgiverens oppfølging du må lene deg på.

Du har ingen forhandlingsrett som uorganisert arbeidstaker og prinsipper som ansiennitet og realkompetanse kan du i utgangspunktet ikke regne med. Men du har krav på dette:

  • Skriftlig arbeidsavtale
  • Lønn for utført arbeid bestemt av arbeidsgiver
  • 10,2 prosent feriepenger
  • Ti timers arbeidsdag/ 40 – timers arbeidsuke.
  • 40 prosent overtidstillegg etter ti timers arbeidsdag/40 timers arbeidsuke.
  • Ferie etter ferieloven (4 uker og en dag ferie)
  • Arbeidsplan som beskriver når du skal jobbe (Dersom du jobber til ulike tider i døgnet)
  • Fortrinnsrett ved eventuelle nedbemanninger og/eller ved deltidsarbeid.
  • Du kan ikke bli oppsagt uten saklig grunn
  • Fri med lønn på 1. og 17. mai, dersom du skulle ha arbeidet de aktuelle dagene.

Dersom du er organisert og ikke har tariffavtale vil du få hjelp og støtte av organisasjonen dersom du ikke får det som står oppført ovenfor.