Det er vanlig å regne alt tariffavtalen gir av utbetalinger og andre goder som tarifflønn.

Tariffavtalene våre har to typer lønnssystemer:

 • Normallønnsoverenskomster: Her skal den faktiske lønnssatsen som står oppført i tariffavtalen/mellomoppgjørsprotokollen utbetales slik det står.
 • Minstelønnsoverenskomster: Her skal lønnssatsene forhandles lokalt på den enkelte bedrift hvert år. Disse forhandlingene baseres på bedriftens økonomiske situasjon, framtidsutsikter og videre. Men det er ikke under noen omstendigheter anledning til å betale en lavere sats enn minstelønnssatsen som står oppført i den gjeldende tariffavtalen.

Tariffavtalene gir deg rett på mange flere fordeler enn bare ren lønnsdannelse:

 • Hjelp og støtte i ditt arbeidsforhold
 • Forhandlingsrett
 • Tillitsvalgte
 • Høyere pensjon
 • Overtidssatsene er høyere enn lovens bestemmelser
 • Velferdspermisjoner med lønn
 • Fødselspermisjon med lønn
 • Godtgjørelse for bevegelige helligdager
 • Lengre ferie
 • Høyere feriepengesats enn det loven gir

Det er naturlig å regne alt inn i begrepet tarifflønn for å få et komplett regnestykke. Selve lønnssatsene blir her bare en del av tarifflønnen.