I Norge finnes det ingen lovbestemt minstelønn (utenom for noen bransjer der tariffavtalene har blitt allmenngjort).

I det norske arbeidsliv reguleres lønnen etter de inngåtte tariffavtalene i bedriftene og ellers i sammenheng med produktivitet og verdiskapning i den enkelte bransje. Det finnes imidlertid allmenngjorte tariffavtaler i noen få bransjer. Allmenngjøring betyr i praksis at deler av tariffavtalen har blitt omgjort til norsk lov og gjelder for alle innenfor de allmenngjorte bransjene (Se under punktet «allmenngjøring» for ytterligere informasjon)