Kontingent

Svar på spørsmål om kontingenten for medlemsskapet i Norsk Arbeidmandsforbund

Hvilke forsikringer følger med?

Ordinære medlemmer har kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring inkludert i medlemsskapet. I tillegg må alle nye medlemmer tegne Help advokatforsikring til kr. 58,- pr. måned.

11. august 2016|

Kan jeg la være å betale kontingent av feriepengene mine?

Det er mulig å bli enige i bedriften om å ikke trekke kontingent av feriepenger.

Når medlemmene i en bedrift er enige, kan de be om at bedriften ikke trekker kontingent av feriepengene, men trekker litt mer av den ordinære lønna. Det innebærer at fagforeningstrekket blir 1,82 prosent istedenfor 1,6 prosent som er den ordinære medlemskontingenten. Feriepengene utbetales da uten trekk av kontingent.

10. august 2016|