Det er mulig å bli enige i bedriften om å ikke trekke kontingent av feriepenger.

Når medlemmene i en bedrift er enige, kan de be om at bedriften ikke trekker kontingent av feriepengene, men trekker litt mer av den ordinære lønna. Det innebærer at fagforeningstrekket blir 1,82 prosent istedenfor 1,6 prosent som er den ordinære medlemskontingenten. Feriepengene utbetales da uten trekk av kontingent.