Hvis lønnsslippen din viser at arbeidsgiver har trukket deg for kontingent samtidig som du har fått krav om kontingent direkte fra forbundet, kan det ha oppstått en feil. Da bør du ta kontakt med Arbeidsmandsforbundet snarest på telefon 22 40 10 60.