Ordinære medlemmer har kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring inkludert i medlemsskapet. I tillegg må alle nye medlemmer tegne Help advokatforsikring til kr. 58,- pr. måned.