Hvis du mener noe kan være feil med kontingenttrekket på lønnsslippen, eller at det er vanskelig å forstå, bør du ta kontakt med din tillitsvalgte. Du kan også kontakte forbundet på telefon 22 40 10 60.