LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling og digitalisering»

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekter

Sted: Scandic Alexandra, Molde

Dato: 3. – 4. april 2019

Arbeidslivet er i stadig endring. Ny teknologi og strengere effektivitetskrav framtvinger små og store omstillingsprosesser. Er digitalisering et onde eller et gode? Hvordan kan vi aktivt bidra til at ny teknologi skaper høyere kvalitet og bedre jobber? Hva er omstilling og hvilke regler gjelder? Hvordan kan vi selv bidra til gode prosesser? Disse spørsmålene danner grunnlag for kursets innhold.

Påmeldingsfrist: 6. mars 2019

Påmelding: http://www.lostat.no/kurs-i-trondelag-more-og-romsdal/omstilling-og-digitalisering-article2857-275.html

28. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Fagbevegelsen og samfunnet – tillitsvalgte i teknologiens tidsalder»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Dato: 8. – 12. april 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset gir deltakerne kunnskap om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygging. Deltakerne lærer om samfunns- og fagpolitiske aktiviteter og trepartssamarbeidet, mediehåndtering og opplysningsvirksomhet.

Ansvarlig for kurset er: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat Sarpsborg

 

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no

Ny søknadsfrist: 22. februar 2019

 

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i:

  • Spekter § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
  • Staten § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

 

14. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling i Spekter»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området

Dato: 24. – 26. april 2019

Sted: Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset gir deltakerne forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 

Ansvarlig for kurset er: Arild Kjempekjenn, LO Stat Hamar

 

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no

Søknadsfrist: 22. februar 2019

 

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

 

14. februar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Omstilling i staten»

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten

Dato: 24. – 26. april 2019

Sted:  Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset skal gi deltakerne forståelse for omstillingsprosesser.

Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 

Ansvarlig for kurset er: Odd Helge Henriksen, LO Stat Stavanger

 

Søknadsfrist: 22. februar 2019.

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no

 

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten: § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

14. februar 2019|

Kurs i Maskinoverenskomsten NAF-MEF

Målgruppe: tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

Dato: 27. – 29. mars 2019

Sted: Scandic Parken, Ålesund

 

Kursinnhold:

  • Overenskomstens oppbygning og innhold
  • Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
  • Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør

Kurset dekkes i sin helhet av forbundet inkl. reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes iht. AOFs satser som per d.d. er kr. 148,- per tapte arbeidstime, dette stipendet er skattefritt. Et annet alternativ nytt nå fra 2019, er at forbundet betaler ut tapt arbeidsfortjeneste på vanlig måte, med trekk av skatt osv.

Påmeldingsfrist: 10. mars 2019

Meld deg på her: https://www.aof.no/moreogromsdal/medlem-og-tillitsvalgt/naf—kurs-i-maskinoverenskomsten-mef-naf/312302/kurs

1. februar 2019|

Ungdomskurs

Målgruppe: unge tillitsvalgte og medlemmer

Dato: 24.-26. mai 2019

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Kursinnhold

  • Arbeidsmiljøloven
  • Hovedavtalen
  • Forhandlinger og hersketeknikker
  • Norsk Arbeidsmandsforbunds ungdomsarbeid

Foreleser: Ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund – Karina Veum

Kurset er gratis. Norsk Arbeidsmandsforbund dekker reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend (kr 148 pr time), eller beskattet reelt arbeidstapsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes i forhold til AOFs satser.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2019

Her kan du melde deg på: https://www.aof.no/sorrogaland/medlem-og-tillitsvalgt/norsk-arbeidsmandsforbund—ungdomskurs/311281/kurs

 

 

 

28. januar 2019|

Grunnskolering – Organisasjon og organisering

Tidsrom:            25. mars – 29. mars 2019

Sted:                     Scandic Kokstad, Bergen

Veiledere:          Jan Erik Brøste og Christian Heinecke

Kursvert:            Hege K Mjelde

 

Dette er et kurs for medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund som ønsker en innføring i organisasjons og tillitsvalgtarbeid.

Kurset inneholder:

22. januar 2019|

LO Stat inviterer til kurs om «Vold og trusler i arbeidslivet og bestemmelser om varsling»

LO Stat inviterer medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i staten og Spekter til kurs i «Vold og trusler i arbeidslivet og bestemmelser om varsling». Kurset blir avholdet den 12. – 14. februar 2019 på Scandic Solsiden i Trondheim.

OBS! KORT SØKNADSFRIST: 15. JANUAR 2019

Søknadsskjema ligger tilgjengelig på LO Stats nettside: http://www.lostat.no/kurs-i-trondelag-more-og-romsdal/vold-og-trusler-i-arbeidslivet-og-bestemmelser-om-varsling-article2848-275.html

8. januar 2019|