Tidsrom:            25. mars – 29. mars 2019

Sted:                     Scandic Kokstad, Bergen

Veiledere:          Jan Erik Brøste og Christian Heinecke

Kursvert:            Hege K Mjelde

 

Dette er et kurs for medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund som ønsker en innføring i organisasjons og tillitsvalgtarbeid.

Kurset inneholder:

  • Hva er en organisasjon
  • Forbundets vedtekter
  • Rollene i et styre
  • Møteledelse
  • Hvorfor verve
  • Verveteknikker
  • Medlemspleie

 

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldende stipendsatser.

 

Påmeldingsfrist:              17.  februar 2019

Påmelding til: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf-grunnskolering-organisasjon-og-organisering/soknadfagligekurs/311660/form