Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten

Dato: 24. – 26. april 2019

Sted:  Sørmarka Konferansehotell, Oslo

 

Kurset skal gi deltakerne forståelse for omstillingsprosesser.

Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 

Ansvarlig for kurset er: Odd Helge Henriksen, LO Stat Stavanger

 

Søknadsfrist: 22. februar 2019.

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no

 

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten: § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.