LO Stat inviterer medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i staten og Spekter til kurs i «Vold og trusler i arbeidslivet og bestemmelser om varsling». Kurset blir avholdet den 12. – 14. februar 2019 på Scandic Solsiden i Trondheim.

OBS! KORT SØKNADSFRIST: 15. JANUAR 2019

Søknadsskjema ligger tilgjengelig på LO Stats nettside: http://www.lostat.no/kurs-i-trondelag-more-og-romsdal/vold-og-trusler-i-arbeidslivet-og-bestemmelser-om-varsling-article2848-275.html

Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin, men dette kan forebygges. I dette kurset vil vi sette vold og trusler på dagsorden og se på hvordan de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten kan bidra til å forebygge dette. I tillegg ser vi på bestemmelser gjeldende varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

Kursansvarlig: Distriktssekretær Lars Buenget Børseth

Innledere: Yngve Osbak og N.N

 

Nærmere informasjon om kursinnhold og reisebestilling sendes påmeldte deltakere etter påmeldingsfristens utløp.

LO Stat bekrefter at innholdet er i samsvar med OU-avtalene og permisjonsreglene i hovedavtalene. Du må selv søke permisjon.

Staten: Tillitsvalgte § 39, medlemmer uten verv § 40

Spekter: Tillitsvalgte § 52, medlemmer uten verv § 26