Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekter

Sted: Scandic Alexandra, Molde

Dato: 3. – 4. april 2019

Arbeidslivet er i stadig endring. Ny teknologi og strengere effektivitetskrav framtvinger små og store omstillingsprosesser. Er digitalisering et onde eller et gode? Hvordan kan vi aktivt bidra til at ny teknologi skaper høyere kvalitet og bedre jobber? Hva er omstilling og hvilke regler gjelder? Hvordan kan vi selv bidra til gode prosesser? Disse spørsmålene danner grunnlag for kursets innhold.

Påmeldingsfrist: 6. mars 2019

Påmelding: http://www.lostat.no/kurs-i-trondelag-more-og-romsdal/omstilling-og-digitalisering-article2857-275.html