Lanserer strategi om sjeldne jordartsmetaller – enormt potensiale

Lansering av strategi om sjeldne jordartsmetaller. Fra venstre: Peggy Hessen, LO-leder, Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO, Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri og Næringsminster Jan Christian Vestre. Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund

Tirsdag 4. oktober lanserte Norsk Arbeidsmandsforbund, LO, NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri et strategidokument med anbefalinger for industriell satsing på sjeldne jordarter. Det innefatter både utvinning og videre prosessering.

Klimakritiske mineraler

Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi og er ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene. Permanentmagneter (supermagneter), som er en avgjørende bestanddel i for eksempel turbiner for vindkraft og motorer i elbiler, inneholder også en betydelig andel slike metaller. Tilgang til mineraler og metaller er en forutsetning for grønn omstilling av økonomien og er en grunnleggende

4. oktober 2022|

Enighet i lønnsoppgjøret for Hustadmarmor AS

Linn Catrine Sjølund fra Norsk Industri og Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Etter en dags forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Hustadmarmor AS 2022-2024.

Les protokollen her

Forhandlingsleder Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet.

-Vi er fornøyde med resultatet og det var et godt forhandlingsklima under forhandlinger.

Økonomi:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.
  • Minstelønnssatsene heves med kr. 8,13 pr. time (37,5t/uke) til kr. 183,38
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,25 til kr. 15,00 pr. time
  • Matpengesatsene økes til kr. 96,-.

Partene er også enige om rundt forpliktende samarbeid om etter- og videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet og likestilling. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, og at arbeidsgiver skal dekke utgifter

2. september 2022|

Klimakritiske mineraler

Mineralnæringen er en forutsetning i utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi. Det er derfor et stort behov for å finne og utvikle nye mineralforekomster for å sikre velstandsutviklingen og overgangen til et grønnere samfunn.

16. mars 2022|