Uttalelser

Krever økt kjøpekraft

Forbundsstyret legger vekt på økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør.

Norsk Arbeidsmandsforbund krever økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør. De fleste av forbundets medlemsgruppene fremhevet økt kjøpekraft som den viktigste saken i årets oppgjør. 

16. februar 2024|

Klimakritiske mineraler

Mineralnæringen er en forutsetning i utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi. Det er derfor et stort behov for å finne og utvikle nye mineralforekomster for å sikre velstandsutviklingen og overgangen til et grønnere samfunn.

16. mars 2022|

LOs representantskap: Nytt flertall – nå er det arbeidsfolks tur!

LOs representantskapsmøte torsdag 6. mai ble gjennomført digitalt. Representantskapet valgte Peggy Hessen Følsvik til ny LO-leder fram til den utsatte LO-kongressen i 2022. Her kan du lese LO-lederens tale til representantskapetResultatet av årets mellomoppgjør i privat sektor ble godkjent og det ble vedtatt en fagligpolitisk uttalelse om situasjonen foran stortingsvalget 2021. Det ble også bevilget valgkampsstøtte til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. 

Stortingsvalget 13. september blir svært viktig for LOs medlemmer. Norge har store utfordringer og problemer som må løses de neste årene. Arbeidsplasser og næringslivet må bygges opp

6. mai 2021|