Fridager - arbeid på røde dager

Svar på spørsmål om arbeid i jula, påsken og 1. og 17. mai.

Fri i forbindelse med Id

Du kan få permisjon i inntil 2 dager hvert år for feiring av Id eller andre religiøse høytider. Dette gjelder for ansatte som står utenfor Den norske kirke. Arbeidsgiver kan kreve at de to fridagene arbeides inn igjen. Ansatte som ønsker å ta ut denne permisjonen må varsle arbeidsgiver senest 14 dager i forveien.

Les nærmere om dette i «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» § 27a.

3. januar 2017|

Har jeg rett på helligdagstillegg når jeg jobber 1. eller 17. mai?

Hvis du må jobbe på 1. mai eller 17. mai har du krav på helligdagstillegg etter tariffavtalen du er omfattet av. Dette er vanligvis 100 %, men sjekk avtalen eller spør tillitsvalgte. Hvis du ikke har tariffavtale gir loven om 1. og 17. mai deg rett på minst 50 % tillegg til vanlig lønn.

12. august 2016|

Er 17. mai fridag?

  1. mai er fridag. Hvis 17. mai ikke faller på en søndag eller annen helligdag, skal det betales full lønn for denne dagen (du må ha vært ansatt i tretti dager eller mer).
12. august 2016|

Er 1. mai fridag?

  1. mai er fridag. Hvis 1. mai ikke faller på en søndag eller annen helligdag, skal det betales full lønn for denne dagen (du må ha vært ansatt i tretti dager eller mer).
12. august 2016|

Har jeg rett på helligdagstillegg når jeg jobber i påskeuka?

Arbeidsmiljøloven gir ikke grunnlag for noe tillegg dersom du jobber på helligdagene i påsken. Men tariffavtalene gir grunnlag for ulike former for tillegg. Det er som kjent mange ulike tariffavtaler og vi kan ikke gå inn på hver enkelt her, men det er utbredt med 100% tillegg for arbeid på helligdag. Sjekk hva som står i din tariffavtale eller spør din tillitsvalgte.

12. august 2016|

Hva er arbeidstiden i påskeuka?

Arbeidstiden i påskeuka begrenses av reglene i arbeidsmiljøloven § 10.10 om søndagsarbeid. Hvis ikke det er inngått avtale (vanligvis tariffavtale) om noe annet, gjelder følgende: Det er vanlig arbeidstid på mandag og tirsdag. Onsdag før skjærtorsdag må arbeidet være avsluttet kl. 18.00 og kan ikke starte igjen før 22.00 langfredag. Påskeaften må arbeidet være avsluttet 15.00 og kan ikke begynne igjen før 22.00 på 2. påskedag. Dette gjelder ikke i de tilfellene det er tillatt med søndagsarbeid etter arbeidsmiljøloven § 10.10.

12. august 2016|

Hva regnes som helligdager i påskeuka?

Helligdagene i påsken er skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. I tillegg sier arbeidsmiljøloven § 10.10 at arbeidet skal avsluttes innen kl. 15.00 på påskeaften. Videre gjelder den generelle regelen at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 dag før helligdag, noe som gjør at arbeidet må være avsluttet senest klokka 18 onsdag før skjærtorsdag.

12. august 2016|

Har jeg rett på helligdagstillegg når jeg jobber mellom jul og nyttår?

Arbeidsmiljøloven gir ikke grunnlag for noe tillegg dersom du jobber på helligdagene i jula. Men tariffavtalene gir grunnlag for ulike former for tillegg. Det er som kjent mange ulike tariffavtaler og vi kan ikke gå inn på hver enkelt her, men det er utbredt med 100% tillegg for arbeid på helligdag. Sjekk hva som står i din tariffavtale eller spør din tillitsvalgte.

12. august 2016|