Fridager - arbeid på røde dager

Svar på spørsmål om arbeid i jula, påsken og 1. og 17. mai.

Hva er arbeidstiden mellom jul og nyttår?

Arbeidstiden i jule- og nyttårshelgen følger dels av arbeidsmiljøloven og tariffavtale. Utgangspunktet her er at det ikke skal arbeides fra 15.00 julaften til 22.00 på 2. juledag, og fra 18.00 nyttårsaften til 22.00 første nyttårsdag. Utenom denne begrensningen gjelder vanlig arbeidstid eller det som er avtalt om kortere arbeidstid i tariffavtale. Merk også at det kan være inngått avtale om arbeid på helligdagene «når arbeidets art gjør det nødvendig.»

12. august 2016|

Hva regnes som helligdager mellom jul og nyttår?

  1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag er helligdager i jule- og nyttårshelgen. Men her følger et viktig tillegg:

    Verken julaften eller nyttårsaften er helligdager. Men for julaften gjelder likevel spesielle regler. Etter arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri på julaften fra 15.00 til 22.00 dagen før neste virkedag. I tillegg gjelder også den vanlige regelen om at skal det være arbeidsfri fra 18.00 dag før helligdag. Dette innebærer at arbeid i julehelgen mellom 15.00 på julaften og 22.00 på 2. juledag og arbeid fra 18.00 nyttårsaften til 22.00 første nyttårsdag skal regnes som søndags- eller helgedagsarbeid. Husk for øvrig at det i utgangspunktet ikke er tillatt med arbeid på søn- og helligdag. For at det skal være lovlig må «arbeidets art gjøre det nødvendig» og det må inngås avtale med tillitsvalgte om dette.

    (Arbeidsmiljølovens § 10.10 om søndagsarbeid har tilsvarende betydning for påskeaften og pinseaften.)

12. august 2016|