La arbeidsfolks stemmer bli hørt

Det er alltid spesielt å skrive den første lederen for året. Et nytt år innebærer både forventninger og utfordringer, og man gis en mulighet til å reflektere over hva som har skjedd tidligere og hvordan man vil framtiden skal se ut.

2019 blir et hektisk og spennende år for forbundet. Først venter årsmøtene i avdelingene, så kommer landsmøte, tariffoppgjør og kommunevalg. Det er en stor jobb som skal gjøres i organisasjonen, det er viktig at vi er godt forberedt og begynner arbeidet tidlig.

2019-01-11T13:46:37+00:0011. januar 2019|

40 år med likestillingsloven

Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har vi kommet langt i kampen for likestilling mellom kvinner og menn. Samtidig må vi huske på at de rettigheter kvinner har i dag ikke har kommet gratis. Det har vært en lang kamp. Jeg vil takke alle de kvinner som har gått foran for at vi skal ha de rettigheter vi har i dag.

2018-10-30T09:45:15+00:0030. oktober 2018|

Solidaritet og diplomati er viktigere enn noensinne

Enkelte mennesker etterlater et avtrykk i deg etter at du har møtt dem. For meg var Thorvald Stoltenberg en slik person. Jeg husker godt mitt første møte med Thorvald. Det var på slutten av 1980-tallet og jeg jobbet som renholder i Utenriksdepartementet. På den tiden var Thorvald utenriksminister.

2018-09-13T13:33:17+00:0012. september 2018|

Nei til amerikanske tilstander i norsk arbeidsliv

I en studie fra 2017 svarer hele 42 prosent at de opplever at arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Kun 12 prosent mener at arbeidslivet har blitt mer demokratisk. Forskerne bak studien mener grunnen er nedskjæringer, kutt i bemanningen og omorganiseringer. En annen undersøkelse viser at en av fem unge er redde for å organisere seg og hvilke konsekvenser det skulle få. Utviklingen er urovekkende.

2018-06-20T11:41:35+00:0020. juni 2018|

Herskap og tjenere

Kronikken sto på trykk i Klassekampen 15. juni. Les den i sin helhet her.

Tirsdag 12. juni la næringsminister Torbjørn Røe Isaksen frem Statens eierberetning for 2017. Han redegjorde for eierskapet i de selskapene staten er inne i, og hvor mye toppledere får i lønn og godtgjørelse. Summene som presenteres er hinsides. Noen tjener 15 millioner, en annen ti millioner.Samtidig sliter renholderne som gjør rent direktørenes kontor med usikre ansettelser, dårlig lønn og farlige arbeidsforhold etter at jobben deres ble lagt ut på anbud.

2018-06-19T10:45:17+00:0018. juni 2018|

15. juni – Den internasjonale kampdagen for renholdere

Hvem gjør rent på din arbeidsplass?
Publisert i Dagbladet 15. juni 2018

Av Erna Hagensen, forbundsleder Norsk Arbeidsmandsforbund, Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet, og John Leirvaag, forbundsleder Norsk Tjenestemannslag

I dag markerer fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere. De bør virkelig bli sett og satt pris på! For å utføre profesjonelt renhold i Norge kreves kunnskap og innsikt.

2018-06-19T10:48:47+00:0015. juni 2018|

Tariffoppgjøret 2018

Erna har ordet

Nå er tariffoppgjøret i privat sektor mellom LO-NHO over og våre medlemmer har sagt sitt i uravstemningen. Årets tarifforhandlinger har vært krevende. To pensjonsordninger lå på bordet og det faktum at partene kom til enighet først etter 15 timer på overtid viser hvor krevende det var. Man får aldri alt man har krav på og ønsker i en forhandling. Min vurdering er at vi kom så langt vi kunde og det ikke er sikkert at vi kommet fram til et bedre resultat ved en eventuell streik. Oppsummert har vi nå fått i land et oppgjør, som vi kan stå inne for og som våre medlemmer nå har gitt stor tilslutning.

I dette tariffoppgjør har mye handlet om pensjon, og en av de hete potetene har vært avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en førtidspensjonsordning som ble implementert i 1989. Ordningen

2018-08-31T12:12:44+00:0025. mai 2018|

Solid JA fra LOs medlemmer i tariffoppgjøret i privat sektor

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er godt fornøyd med resultatet av uravstemningen i LO-NHO oppgjøret som ble klart i dag.

-84,4% av de som bruke stemmeretten stemte ja i uravstemningen. Dette er et tydelig signal. Vi har gjennom dette oppgjøret fått tettet hull i AFP-ordningen og lagt til rette for en mer rettferdig og trygg AFP-ordning. Også sliterne er sikret gjennom eget tillegg.

2018-06-19T11:06:38+00:0027. april 2018|

Privacy Policy Settings