Fagbevegelsens og tillitsvalgtes stemmer og kunnskap trengs sårt i politikken

Vi står nå foran et spennende landsmøte i Oslo 8. – 12. mai. Det blir et spesielt landsmøte for meg, da jeg går av som forbundsleder etter mange år i forbundet. Det jeg gleder meg mest til, er å lytte og delta i debatter og selvfølgelig treffe gamle og nye kamerater.

Skal vi klare å heve statusen til arbeidsfolk, og være en relevant part i framtidens arbeidsliv, er det avgjørende at vi oppleves som politisk handelskraftige og at vi i fellesskap står bak våre krav. Viktige temaer som pensjon fra første krone, kampen for et seriøst arbeidsliv og framtidens arbeidsplasser, vil stå høyt på dagsordenen på landsmøtet. 

Det organiserte arbeidslivet med sterke fagforeninger og koordinerte, nasjonale lønnsoppgjør er avgjørende i kampen mot økte forskjeller og for en fortsatt utvikling av den norske modellen. Vi

2019-05-14T12:39:43+02:009. april 2019|

Smålige kutt for arbeidsfolk og skattelette til de rike


Smålige kutt for arbeidsfolk, mer skattekutt til de rike, svekkelser av det organiserte arbeidslivet og enda mer konkurranseutsetting av det offentlige – slik vil jeg sammenfatte den nye regjeringsplattformen i regi av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi som jobber for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår og et samfunn med små forskjeller mellom folk, står foran store utfordringer.

2019-02-25T15:05:22+01:0025. februar 2019|

La arbeidsfolks stemmer bli hørt

Det er alltid spesielt å skrive den første lederen for året. Et nytt år innebærer både forventninger og utfordringer, og man gis en mulighet til å reflektere over hva som har skjedd tidligere og hvordan man vil framtiden skal se ut.

2019 blir et hektisk og spennende år for forbundet. Først venter årsmøtene i avdelingene, så kommer landsmøte, tariffoppgjør og kommunevalg. Det er en stor jobb som skal gjøres i organisasjonen, det er viktig at vi er godt forberedt og begynner arbeidet tidlig.

2019-01-11T13:46:37+01:0011. januar 2019|

40 år med likestillingsloven

Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har vi kommet langt i kampen for likestilling mellom kvinner og menn. Samtidig må vi huske på at de rettigheter kvinner har i dag ikke har kommet gratis. Det har vært en lang kamp. Jeg vil takke alle de kvinner som har gått foran for at vi skal ha de rettigheter vi har i dag.

2018-10-30T09:45:15+01:0030. oktober 2018|

Solidaritet og diplomati er viktigere enn noensinne

Enkelte mennesker etterlater et avtrykk i deg etter at du har møtt dem. For meg var Thorvald Stoltenberg en slik person. Jeg husker godt mitt første møte med Thorvald. Det var på slutten av 1980-tallet og jeg jobbet som renholder i Utenriksdepartementet. På den tiden var Thorvald utenriksminister.

2018-09-13T13:33:17+02:0012. september 2018|

Nei til amerikanske tilstander i norsk arbeidsliv

I en studie fra 2017 svarer hele 42 prosent at de opplever at arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Kun 12 prosent mener at arbeidslivet har blitt mer demokratisk. Forskerne bak studien mener grunnen er nedskjæringer, kutt i bemanningen og omorganiseringer. En annen undersøkelse viser at en av fem unge er redde for å organisere seg og hvilke konsekvenser det skulle få. Utviklingen er urovekkende.

2018-06-20T11:41:35+02:0020. juni 2018|

Herskap og tjenere

Kronikken sto på trykk i Klassekampen 15. juni. Les den i sin helhet her.

Tirsdag 12. juni la næringsminister Torbjørn Røe Isaksen frem Statens eierberetning for 2017. Han redegjorde for eierskapet i de selskapene staten er inne i, og hvor mye toppledere får i lønn og godtgjørelse. Summene som presenteres er hinsides. Noen tjener 15 millioner, en annen ti millioner.Samtidig sliter renholderne som gjør rent direktørenes kontor med usikre ansettelser, dårlig lønn og farlige arbeidsforhold etter at jobben deres ble lagt ut på anbud.

2018-06-19T10:45:17+02:0018. juni 2018|

15. juni – Den internasjonale kampdagen for renholdere

Hvem gjør rent på din arbeidsplass?
Publisert i Dagbladet 15. juni 2018

Av Erna Hagensen, forbundsleder Norsk Arbeidsmandsforbund, Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet, og John Leirvaag, forbundsleder Norsk Tjenestemannslag

I dag markerer fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere. De bør virkelig bli sett og satt pris på! For å utføre profesjonelt renhold i Norge kreves kunnskap og innsikt.

2018-06-19T10:48:47+02:0015. juni 2018|