Den internasjonale kvinnedagen

Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt på vei mot et likestilt samfunn. Likevel har vi fortsatt en lang vei å gå til vi har full likestilling og deltagelse for alle. Det er takket være fagbevegelsen og kvinnebevegelsen vi har oppnådd de rettigheter vi har i dag. De har ikke kommet gratis, men gjennom en lang kamp. 

2018-03-09T11:11:22+01:00 8. mars 2018|

Venstre drar regjeringen enda lengre til høyre

I midten av januar ble det klart at regjeringen utvides og at Venstre går inn som nytt regjeringsparti sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. For arbeidsfolk var dette dårlige nyheter. Venstre har som tradisjon å stemme mot alle forslag som styrker arbeidsfolks rettigheter og det organiserte arbeidslivet. Gjennom tidene er de eneste arbeidstakerne Venstre hatt omsorg for de uorganiserte. Vi må stille oss spørsmål om vi vil ha et arbeidsliv der arbeidere er prisgitt tilfeldige vilkår?

2018-03-02T09:33:18+01:00 21. februar 2018|

Norge trenger en ny kurs!

Forskjellene i Norge vokser, vi får flere fattige, mens de som har mye fra før får mer. I dag lever vi i et samfunn der arbeidsfolk må å velge mellom å la barnet sitt delta på fotball eller ha mat på bordet. Det gjør vondt å høre alle historier om foreldre som ikke har råd til å sende ungene sine på skoleaktiviteter. Slik skal det ikke være i et land som Norge.

2018-03-02T09:33:27+01:00 18. mai 2017|

6 TIMERS ARBEIDSDAG

I helgen var forbundsleder Erna Hagensen i Klassekampen og svarte på Magnhild Folkvords debattinnlegg om 6 timers arbeidsdag.

I dag blir dette en het debatt på LO-kongressen.

2018-03-02T09:33:29+01:00 9. mai 2017|