Fagbevegelsens og tillitsvalgtes stemmer og kunnskap trengs sårt i politikken

Vi står nå foran et spennende landsmøte i Oslo 8. – 12. mai. Det blir et spesielt landsmøte for meg, da jeg går av som forbundsleder etter mange år i forbundet. Det jeg gleder meg mest til, er å lytte og delta i debatter og selvfølgelig treffe gamle og nye kamerater.

Skal vi klare å heve statusen til arbeidsfolk, og være en relevant part i framtidens arbeidsliv, er det avgjørende at vi oppleves som politisk handelskraftige og at vi i fellesskap står bak våre krav. Viktige temaer som pensjon fra første krone, kampen for et seriøst arbeidsliv og framtidens arbeidsplasser, vil stå høyt på dagsordenen på landsmøtet. 

Det organiserte arbeidslivet med sterke fagforeninger og koordinerte, nasjonale lønnsoppgjør er avgjørende i kampen mot økte forskjeller og for en fortsatt utvikling av den norske modellen. Vi

9. april 2019|

Smålige kutt for arbeidsfolk og skattelette til de rike


Smålige kutt for arbeidsfolk, mer skattekutt til de rike, svekkelser av det organiserte arbeidslivet og enda mer konkurranseutsetting av det offentlige – slik vil jeg sammenfatte den nye regjeringsplattformen i regi av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi som jobber for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår og et samfunn med små forskjeller mellom folk, står foran store utfordringer.

25. februar 2019|

La arbeidsfolks stemmer bli hørt

Det er alltid spesielt å skrive den første lederen for året. Et nytt år innebærer både forventninger og utfordringer, og man gis en mulighet til å reflektere over hva som har skjedd tidligere og hvordan man vil framtiden skal se ut.

2019 blir et hektisk og spennende år for forbundet. Først venter årsmøtene i avdelingene, så kommer landsmøte, tariffoppgjør og kommunevalg. Det er en stor jobb som skal gjøres i organisasjonen, det er viktig at vi er godt forberedt og begynner arbeidet tidlig.

11. januar 2019|