Det er alltid spesielt å skrive den første lederen for året. Et nytt år innebærer både forventninger og utfordringer, og man gis en mulighet til å reflektere over hva som har skjedd tidligere og hvordan man vil framtiden skal se ut.

2019 blir et hektisk og spennende år for forbundet. Først venter årsmøtene i avdelingene, så kommer landsmøte, tariffoppgjør og kommunevalg. Det er en stor jobb som skal gjøres i organisasjonen, det er viktig at vi er godt forberedt og begynner arbeidet tidlig.

Landsmøtet er den viktigste arenaen for utformingen av forbundets politikk. På landsmøtet skal 180 delegater, valgt av og blant medlemmene, stake ut veien videre for de neste fire årene. Det vi vedtar på landsmøtet legger føringene for arbeidet vårt i de neste fire årene, sentralt og lokalt. Vi skal diskutere prinsipp- og handlingsprogram, egen organisasjon, vedtekter og uttalelser. Vi kommer til å være enige og uenige – noe som har vært vår styrke som forbund. Vi kompromisser og klarer å samle bransjer med ulike utfordringer, og står sammen i fellesskap.

Dette blir mitt siste landsmøte som forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, men jeg vet at det ikke blir vanskelig å finne en god erstatter blant alle de flinke folkene vi har i forbundet.

Norsk Arbeidsmandsforbund jobber både lokalt og nasjonalt for å få gjennomslag i politiske saker til det beste for medlemmene. Vi er ikke et politisk parti, men en intresseorganisasjon. Men våre medlemmer påvirkes av politiske vedtak og derfor er poltikk viktig også for oss. Kommunen er en stor arbeidsplass og en viktig premissleverandør for velferden til innbyggerne.

Vi har gang på gang sett at det gjør en forskjell hvem som sitter som folkevalgte i våre kommuner. Etter å ha sikret et rødgrønt flertall har man i Oslo kommune begynt å stille krav i anbudene og i Bergen ble vi kvitt Orange helse. Dette er bare noen eksempler på hvordan samarbeidet med de politiske partiene er av høy viktighet for oss som forbund, og arbeidstakere.

I år er det kommunevalg og for oss arbeidsfolk er det avgjrende at kommunene blir styrt av politikere som arbeider for samme verdier og kjernesaker som oss. For at politikerne skal gjenspeile landet og innbyggerne som bor her, trenger vi at så mange som mulig, med ulik bakgrunn, kjønn, yrker og etnisitet, stiller på lista til kommunevalget. Fagbevegelsen og tillitsvalgtes kunnskap må inn i kommunestyrene. Hvis ikke medlemmer fra fagbevegelsen er representert i norske kommune- og fylkesting, mangler vi sentrale stemmer for å sikre et rettferdig og organisert arbeidsliv.

Demokrati er ikke noe som har kommet gratis og er en verdi vi hele tiden må ta vare på, utvikle og forsvare. Et velfungerende lokaldemokrati er dessuten viktig for det samlede norske demokratiet. Gjennom lokaldemokratiet løses lokale saker av lokale folkevalgte og bidrar til en spredning av makt og bygger politisk tillit i samfunnet.

Jeg håper at medlemmer og tillitsvalgte tar muligheten og engasjerer seg i lokalpolitikken for å sikre at arbeidsfolks stemmer blir hørt!

Forbundsleder,
Erna Hagensen