Vi står nå foran et spennende landsmøte i Oslo 8. – 12. mai. Det blir et spesielt landsmøte for meg, da jeg går av som forbundsleder etter mange år i forbundet. Det jeg gleder meg mest til, er å lytte og delta i debatter og selvfølgelig treffe gamle og nye kamerater.

Skal vi klare å heve statusen til arbeidsfolk, og være en relevant part i framtidens arbeidsliv, er det avgjørende at vi oppleves som politisk handelskraftige og at vi i fellesskap står bak våre krav. Viktige temaer som pensjon fra første krone, kampen for et seriøst arbeidsliv og framtidens arbeidsplasser, vil stå høyt på dagsordenen på landsmøtet. 

Det organiserte arbeidslivet med sterke fagforeninger og koordinerte, nasjonale lønnsoppgjør er avgjørende i kampen mot økte forskjeller og for en fortsatt utvikling av den norske modellen. Vi i fagbevegelsen ser utfordringene i framtidens arbeidsliv og samfunn, men vi er klare til kamp for trygge arbeidsplasser!

Regjeringen utfordrer oss gang på gang, i sak etter sak, og landsmøtet vil bli et viktig politisk verksted for å synliggjøre forbundets politikk i tiden som kommer, både fram mot kommune- og fylkestingsvalget i høst og stortingsvalget i 2021. Skal vi som forbund eller tillitsvalgte jobbe for å bedre lønns- og arbeidsforhold for våre medlemmer, må vi ha en regjering som jobber med oss. Det handler ikke bare om vårt arbeidsliv, men også hva slags samfunn arbeidsfolk skal leve i. For å nå resultater som gagner arbeidsfolks interesser er det viktig at våre medlemmer deltar i valgkampen som kommer. Fagbevegelsens og tillitsvalgtes stemmer og kunnskap trengs sårt i politikken og jeg oppfordrer alle til å engasjere seg.

Jeg håper at vi i debatten rundt handlingsprogrammet vil finne våre felles mål som vi skal løfte de neste fire årene. Er det noe jeg har lært meg etter mange år i forbundet er det at vi, til tross for uenigheter og diskusjoner med høy temperatur, lykkes å kompromisse, enes og stå bak kravene i fellesskap. Det er en styrke jeg er veldig stolt over.

De seneste månedene har vi som kjemper for arbeidsplasser i nord fått flere gode nyheter. Først kom nyheten at det nå foreligger driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. Gruveprosjektet vil være et løft for regionen og vil skape mange nye arbeidsplasser. Noen uker senere kom nyheten at det er klart for gjenåpning av gruvedriften i Sør-Varanger. Dette vil også innebære flere hundre lokale arbeidsplasser, både i gruva og i tilstøtende næringer. Dette vil skape både gode inntekter for lokalsamfunnet og styrke arbeidsmarkedet i hele regionen. Mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring i nord, og jeg er glad for at regjeringen ser verdien i dette.

Når jeg skriver dette har partene nettopp kommet til enighet i mellomoppgjøret, nesten 14 timer på overtid. Det har vært lange og krevende forhandlinger, men jeg er godt fornøyd med resultatet. Vi har sikret bedre lønn til alle våre medlemmer og et ekstra løft for de som tjener dårligst. Oppgjøret gir et generelt tillegg på kr 2,50 og oppå det kommer et lavlønnstillegg på 2 kroner. Lavlønnstillegget motvirker ulikhet og er et viktig tiltak for å løfte yrkesgrupper som blant annet renholdere, vektere og parkeringsvakter.

Jeg ønsker dere alle velkommen til å følge landsmøtet både på internett og i Oslo. Jeg vil også ønske dere alle en riktig flott 1. mai med fine markeringer over hele landet.

Vi i fagbevegelsen ser utfordringene i framtidens arbeidsliv og samfunn, men vi er klare til kamp for trygge arbeidsplasser!