Nytt fra avdelingen

NAF UNGDOMSKURS

Dette er et forlenget intro- kurs for deg som er medlem og under 35 år.
Her blir det satt av tid til litt historie briefing i tillegg til de faste tingene som:
plikter og rettigheter i arbeidslivet, hersketeknikker og forhandlinger.

Kurset holdes på Sulitjelma Hotell fra onsdag 27.04.22 til fredag 29.04.22
Påmeldingsfrist: 16.03.22
Du kan lese mer og melde deg på kurset her:

19. januar 2022|

Høstens kursprogram

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund ser nå at muligheten for å avholde fysiske kurs til høsten er til stede.

Kursene er gratis for deg som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi betaler reise, kost, losji og full lønn i perioden du går på kurs. For de som måtte ha problemer med å være en hel uke på hotell, men som likevel ønsker å gå kurs, anbefaler

10. august 2021|