Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund ser nå at muligheten for å avholde fysiske kurs til høsten er til stede.

Kursene er gratis for deg som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi betaler reise, kost, losji og full lønn i perioden du går på kurs. For de som måtte ha problemer med å være en hel uke på hotell, men som likevel ønsker å gå kurs, anbefaler vi å søke på dagskolene som holdes i november. Disse holdes i år i Stavanger og i Oslo.

Vi håper at du vil vurdere å søke deg på noen av kursene.
Du kan lese mer om innholdet i hvert kurs her: https://arbeidsmandsforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/kurs/

Kurs:

Fra dato:

Til dato:

Sted:

Link:

Grunnkurs – Lover, avtaler og forhandlinger

16.08.2021

20.08.2021

Kristiansand

Link til påmelding

Påbygningskurs – Hovedavtalen

31.08.2021

02.09.2021

Sørmarka

Link til påmelding

Påbygningskurs – Organisasjon

07.09.2021

09.09.2021

Trondheim

Link til påmelding

Grunnkurs – Organisasjon og verving

13.09.2021

17.09.2021

Bergen

Link til påmelding

Påbygningskurs – Lover og regler

12.10.2021

14.10.2021

Tønsberg

Link til påmelding

Grunnkurs – Lover, avtaler og forhandlinger

18.10.2021

22.10.2021

Bodø

Link til påmelding

Grunnkurs – Organisasjon og verving
DAGSKOLE

08.11.2021

12.11.2021

Stavanger

Link til påmelding

Grunnkurs – Organisasjon og verving
DAGSKOLE

08.11.2021

12.11.2021

Oslo

Link til påmelding

Grunnkurs – Organisasjon og verving

22.11.2021

26.11.2021

Tromsø

Link til påmelding