This content has been archived. It may no longer be relevant

FAGBREVKURS via AOF

Nettbasert intensivkurs på 60 timer med veileder i virtuelt klasserom -for medlemmer og tillitsvalgte.
Oppstart 02. februar 2022 kl. 17:00.

Påmelding og mer info om kurset:
https://www.aof.no/kurs/anleggsmaskinforer-intensiv-virtuelt-klasserom/?site=1