Nytt fra avdelingen

Forside>Avdelinger>Avd. 4 Nordland>Nytt fra avdelingen

NAF UNGDOMSKURS

Dette er et forlenget intro- kurs for deg som er medlem og under 35 år.
Her blir det satt av tid til litt historie briefing i tillegg til de faste tingene som:
plikter og rettigheter i arbeidslivet, hersketeknikker og forhandlinger.

Kurset holdes på Sulitjelma Hotell fra onsdag 27.04.22 til fredag 29.04.22
Påmeldingsfrist: 16.03.22
Du kan lese mer og melde deg på kurset her:

19. januar 2022|