Nytt fra avdelingen

Invitasjon storsamling for tillitsvalgte

For tredje år på rad inviterer vi til storsamling for tillitsvalgte, fra 17-19.september, på Quality Airport Hotel, Gardermoen.
Se vedlagte invitasjon, og meld deg på via denne linken: Påmelding
Det er lurt å være tidlig ute, denne samlingen blir fort fulltegnet!

Stortingspresidenten kommer for å hilse på oss – kommer du?

8. mai 2024|

Hva betyr pensjonsforliket for deg?

Regjeringen kom i pensjonsmelding i fjor med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet, blant annet en gradvis økning i aldersgrensene i pensjonssystemet. Frem til 2036 skal pensjonsalderen øke med ett år. Samtidig har LO fått gjennomslag for en sliterordning og en bedre uførepensjon. Hvorfor gjøres dette og hva betyr pensjonsforliket for arbeidsfolk?
LO arrangerer pensjons-webinar for tillitsvalgte. Logg deg på og

25. april 2024|