Høstens kursprogram

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund ser nå at muligheten for å avholde fysiske kurs til høsten er til stede.

Kursene er gratis for deg som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi betaler reise, kost, losji og full lønn i perioden du går på kurs. For de som måtte ha problemer med å være en hel uke på hotell, men som likevel ønsker å gå kurs, anbefaler

10. august 2021|

Webinar om ny arvelov

I samarbeid med LO Viken Oslo kan vi delta på Webinar om den nye arveloven som er ny og oppdatert fra 1.1.2021.

Loven styrker barnas rettigheter, og den gir deg større frihet til å bestemme over verdifulle gjenstander i et testament.
Arverett kan være vanskelig og forvirrende. Lovteksten er nå skrevet med et enklere språk som skal gjøre den mer tilgjengelig. Det er viktig

6. januar 2021|