Nytt fra avdelingen

Ungdomskurs

Sted: Scandic Kirkenes
Dato: 8. – 10. mai 2020
Påmeldingsfrist: 3. april 2020

Dette er kurset for deg som er medlem og under 35 år og som ikke har gjennomført ungdomskurset tidligere ( med unntak av medlemmer i det sentrale ungdomsutvalget). Det er et forlenget introkurs for ungdom, og vil i år finne sted i vakre Kirkenes!
På kurset vil følgende

24. februar 2020|

Overenskomstkurs Maskin

Dato: 6. – 8. mai 2020

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Målgruppe: Tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

 

Kursinnhold:
• Overenskomstens oppbygning og innhold
• Tolkninger og hvordan en løser uenigheter rundt denne
• Prosessen før, under og etter et tariffoppgjør

Påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/naf—kurs-ianleggsoverenskomsten-for-maskinentreprenorer/348434/kurs

Frist: 27. mars 2020

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk

21. februar 2020|

Grunnskolering – Grunnkurs Organisasjon og verving

Sted: Thon Hotell Høyer, Skien
Dato: 20. – 24. april 2020
Påmeldingsfrist: 9. mars 2020

På vår grunnskolering vil du få kjennskap til: Lover og regler i arbeidslivet, hovedavtalen, overenskomster, Norsk Arbeidsmandsforbunds organisasjon, verving og forhandlinger. Temaene i grunnskoleringen er slått sammen til to ukeskurs. Kursene går da på utvalgte steder fra mandag til fredag. Reise og tapt arbeidsfortjeneste dekkes i

18. februar 2020|

LO Stat inviterer til kurset Tariffoppgjør i Staten

Sted: Scandic Bakklandet, Trondheim

Dato: Torsdag 2. april 2020 kl. 10 – kl. 16

Målgruppe: Tillitsvalgte i staten

 

Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem partene er og hva de forhandler om, krav, og hvordan lønna vår reguleres.

Innleder: Lars Buenget Børseth, LO Stat.

 

Påmelding innen 5. mars 2020 her

13. februar 2020|