Nytt fra avdelingen

Tanveer i paneldebatt på LOs Regionkonferanse i Akershus

 

Mohammad Tanveer var deltaker i en panelsamtale der temaet var hvordan få flere med minoritetsbakgrunn til å ta verv i fagbevegelsen.

Han er medlem i Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Akershus.

Det er mange medlemmer med ulike bakgrunn, men få som har høye verv i bevegelsen.

Dette var et

30. oktober 2023|

Vervekampanje

KLAR, FERDIG, GÅ!
VERVEKAMPANJE

Fra 1 mai og frem til sommeren kjører vi en vervekampanje blant medlemmer uten tillitsverv,
i avdeling 2.

27. april 2023|