Forbundets fine tillitsvalgte og flere av styremedlemmene i avdeling 2 har siden 28 november vært på kurs i Kristiansand for å lære mer om hvordan de som tillitsvalgte kan ta i bruk medlemssystemet og bruke det for å gjøre en enda bedre jobb!