Avdeling 2 dekker fylkene Oslo og Akershus.

Besøksadresse:
Grubbegt. 6
0179 Oslo

Postadresse:
NAF avd 1
Postboks 6958 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Telefon: 22 40 10 60
E-post: medlemssenter@arbmand.no

Åpningstider

Mandag til fredag – 08:00-15:30 (sommertid 15 mai til 15 september 08:00-15:00)

Åpningstider for drop-in uten avtale
På grunn av korona situasjonen er vi stengt for drop in/besøk inntil videre.

Mandag til fredag
09.00 – 11.00
12.00 – 14.30

(OBS! Helst avtal tid for besøk ved å ringe 22 40 10 60)

 

Ansatte

Eirik Næss
Distriktssekretær avd. 2 m/overordnet lederansvar for avd. 1 og 2
eirik.ness@arbmand.no

 

 

Lars Moholdt
Distriktssekretær avd. 1
lars.moholdt@arbmand.no
Hilde L. Nylen
Administrasjonsleder for avd. 1 og 2
hilde.nylen@arbmand.no
Dan Rugsveen
Organisasjonsarbeider
dan.rugsveen@arbmand.no
Grethe Lorentsen
Kontorsekretær
grethe.lorentsen@arbmand.no
Karin Kristiansen
Organisasjonssekretær
karin.kristiansen@arbmand.no
Gunnar Eriksen
Saksbehandler
gunnar.eriksen@arbmand.no
Serwa Abdulkader
Kontorsekretær
Serwa.abdulkader@arbmand.no
Jan Erik Brøste
Organisasjonsarbeider
jan.erik.broste@arbmand.no
Denisa Pasic
Kontorsekretær
denisa.pasic@arbmand.no
Mette Irene Øien
Organisasjonssekretær
mette.oien@arbmand.no
Kristine Marthinsen
Saksbehandler
kristine.martinsen@arbmand.no
Tom Kilen
Regionalt verneombud
tom.kilen@rvoba.no
Pål Henning Storbukås
Regionalt verneombud
pal.henning.storbukas@rvoba.no
Lars Tveiten
Regionalt verneombud
lars.tveiten@rvoba.no

Egon Christensen
Regionalt verneombud
egon.christensen@rvoba.no

Hans Arne Paulsen
Organisasjonssekretær
hans.paulsen@arbmand.no