Mohammad Tanveer var deltaker i en panelsamtale der temaet var hvordan få flere med minoritetsbakgrunn til å ta verv i fagbevegelsen.

Han er medlem i Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Akershus.

Det er mange medlemmer med ulike bakgrunn, men få som har høye verv i bevegelsen.

Dette var et av temaene på LO sin Regionkonferanse i Akershus. Samtalen ble ledet av Onur Safak Johansen fra Fellesforbundet.