Listen nedenfor gir tilgang til materiell for lesing og nedlasting.

Korona

Generelt

        

Arbeidslivets ABC oppdateres løpende av Compendia og er et omfattende oppslagsverk som Arbeidsmandsforbundet gir medlemmene tilgang til.

  • Veileder i nedbemanning og omstilling (PDF). Denne 9-siders folderen tar for seg de viktigste bestemmelsene for ansatte i nedbemanning og omstillinger.
  • Veileder ved konkurs. Informasjon om prosessene ved en konkurs. Det er en krevende situasjon å komme opp i, og det er viktig å vite hvilke plikter og rettigheter både ansatt og eier har når dette skjer.  
  • Veileder for tariffoppgjør. Dette heftet er rettet i første rekke til tillitsvalgte og forteller hva skjer dersom vi skulle gå til streik i tilknytning til lønnsforhandlingene.