Listen nedenfor gir tilgang til materiell for lesing og nedlasting.

Korona

Generelt

  • Håndbok for tillitsvalgte (les på nett). Håndboka er en revidert og utvidet utgave, utgitt i 2017. Den leses her på nett, man kan også lastes ned i pdf fra linken under.
  • Håndbok for tillitsvalgte (PDF).
  • Håndbokas skjemaer. I håndboka ligger det mange eksempler på skjema, brev o.l. som kan fylles ut og brukes f.eks. som melding til arbeidgiver, protokoll osv. Denne linken bringer deg til sidene hvor disse skjemaene og mange flere er samlet.
  • Arbeidslivets ABC. Ved å gå inn på Min side og logge inn, får du tilgang til Arbeidslivets ABC slik:

        

Arbeidslivets ABC oppdateres løpende av Compendia og er et omfattende oppslagsverk som Arbeidsmandsforbundet gir medlemmene tilgang til.

  • Veileder i nedbemanning og omstilling (PDF). Denne 9-siders folderen tar for seg de viktigste bestemmelsene for ansatte i nedbemanning og omstillinger.
  • Veileder ved konkurs. Informasjon om prosessene ved en konkurs. Det er en krevende situasjon å komme opp i, og det er viktig å vite hvilke plikter og rettigheter både ansatt og eier har når dette skjer.  
  • Veileder for tariffoppgjør. Dette heftet er rettet i første rekke til tillitsvalgte og forteller hva skjer dersom vi skulle gå til streik i tilknytning til lønnsforhandlingene.
  • Tillitsvalgte og GDPR. Under utarbeidelse, kommer i januar 2020.