Kunnskaper om lov, avtaler, forbundet og tillitsvalgtes oppgaver er avgjørende. Ferske tillitsvalgte må ta kontakt med sitt avdelingskontor så raskt som mulig for både å delta på introkurs, ordinær forbundsskolering og i tillitsvalgtfora som etableres over hele landet.

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Stipend kan tildeles søkere som fyller kravene og ikke får utgifter til opplæringstiltak/kompetanseutvikling dekket på annen måte.

Medlemmer som har vært sammenhengende ordinært medlem i forbundet i over 1 år kan søke om stipend. Studentmedlemmer kan tildeles stipend bare det første året etter at de går over fra ordinært medlemskap. 

Utdanningsfondet støtter kursutgifter til:

  • Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke.
  • Fagbrev (praksiskandidater).
  • Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse.
  • Grunnskolefag.
  • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.
  • Helårsstudie (2 semestre) på hel eller deltid ved høyskoler og universiteter, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi. 

Mer om stipendet vårt kan du lese om her.